Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Miejsca Aktywności Lokalnej

opublikowano: czw, 2014-02-27 15:23, zwlodarczyk

Co to są Miejsca Aktywności Lokalnej? Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL-e) to rożnego typu miejsca, które oprócz swojej codziennej działalności (bycia np. domem kultury, biblioteką, klubokawiarnią), wspierają lokalne pomysły i działania społeczne mieszkańców. MAL-e sprzyjają realizowaniu pomysłów mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu.

Znak identyfikacyjny sieci Miejsc Aktywności Lokalnej Znak identyfikacyjny sieci Miejsc Aktywności Lokalnej
fot. Znak identyfikacyjny sieci Miejsc Aktywności Lokalnej

 

Warszawskie Miejsca Aktywności Lokalnej

 

Co to są Miejsca Aktywności Lokalnej?

Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL-e) to rożnego typu miejsca, które oprócz swojej codziennej działalności (bycia np. domem kultury, biblioteką, klubokawiarnią),  wspierają lokalne pomysły i działania społeczne mieszkańców. MAL-e sprzyjają realizowaniu pomysłów mieszkańców,  nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w  najbliższym otoczeniu. Robią  to m.in.  poprzez udostępnianie swojej przestrzeni na oddolne działania, podejmowanie współpracy z mieszkańcami i wspólne aktywizowanie sąsiadów. MAL-e to odpowiedź na brak przestrzeni, gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie realizować swoje pomysły. Miejsca te wspierają lokalne działania bezpłatnie.

MAL to sposób działania, idea, sygnał że miejsce może być otwarte na mieszkańców i ich inicjatywy.

Miejsca Aktywności Lokalnej mogą m.in. nieodpłatnie udostępniać mieszkańcom przestrzeń i sprzęt potrzebny do działań, współorganizować lokalne wydarzenia. Pracownicy i wolontariusze związani z danym miejscem są otwarci na propozycje i potrzeby różnych mieszkańców.

 

Ideę MAL mogą realizować m.in.:

  • instytucje publiczne, np. biblioteki, domy kultury, szkoły, ośrodki pomocy społecznej;
  • lokalni przedsiębiorcy, np. prowadząc klubokawiarnie, kawiarnie, sklepy, prywatne teatry;
  • organizacje pozarządowe (NGO), np. udostępniając lokale przez nie wynajmowane;
  • spółdzielnie mieszkaniowe i rady osiedli, np. kluby osiedlowe.

☞ ☞ Miejsca, które dołączyły do sieci MAL możesz znaleźć w zakłądce "Znajdź MAL w swojej okolicy" oraz w SPÓŁDZIELNI KULTURY  

Ideę MAL najpełniej realizują Domy Sąsiedzkie. Domy Sąsiedzkie to finansowane lub współfinansowane ze środków m.st. Warszawy miejsca (lokale), których cała przestrzeń oddana jest wyłącznie na aktywność lokalną mieszkańców, a głównym celem działania jest wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka. Dom Sąsiedzki nie ma odgórnie ustalonego programu zajęć - to pomysły mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych tworzą na bieżąco plan działania takiego miejsca. W Domu Sąsiedzkim mieszkańcy mogą m.in. spotkać swoich sąsiadów, uczyć się nawzajem nowych rzeczy (sąsiedzkie warsztaty i szkolenia) organizować spotkania lub po prostu razem spędzać czas. Domy Sąsiedzkie są zwykle otwarte od rana do wieczora, także w weekendy. Koordynacją działań w Domu Sąsiedzkim zajmuje się jego koordynator. Obecnie w Warszawie działa 18 Domów Sąsiedzkich. Lista Domów Sąsiedzkich znajduje się na stronie: www.inicjatywa.um.warszawa.pl/domysasiedzkie

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MAL-ACH:

☞ ☞ Zapraszamy do pobrania broszury o Miejscach Aktywności Lokalnej

☞ ☞ Posłuchaj więcej o idei MAL: http://radiokolor.pl/audycja-wydanie/1006/tydzien-w-warszawie/1620/

☞ ☞ Obejrzyj relację z warsztatu o warszawskim systemie MAL na 4. Forum Praktyków Partycypacji (Lublin 2017)

 

Po co nam miejsce?

Pomiędzy miejscem pracy, a naszym domem istnieje przestrzeń do odpoczynku – spędzania czasu wolnego i budowania więzi z otoczeniem, czyli nasze tzw. „trzecie miejsce”. Pod tym pojęciem kryją się przestrzenie, gdzie czasem spontanicznie, a czasem dość regularnie i w nieformalnej atmosferze spotykamy się, chcąc spędzić czas z dala od obowiązków domowych i zawodowych. Trzecie miejsce to neutralna przestrzeń, dzięki której możemy zbudować więzi z ludźmi z naszego otoczenia. To w nim rodzą się nowe pomysły i utrwalają ważne w danym środowisku wartości. Trzecim miejscem może okazać się, np. lokalna kawiarnia, dom kultury lub biblioteka. Instytucje, prywatne inicjatywy i organizacje pozarządowe stają się bardziej elastyczne, otwarte na potrzeby lokalnej społeczności i coraz chętniej udostępniają swoją przestrzeń dla realizacji pomysłów mieszkanek i mieszkańców.

 **

Idea Miejsc Aktywności Lokalnej wciąż się rozwija. Aktualna koncepcja powstała w wyniku wielu dyskusji i spotkań, w tym spotkania z 17 lutego 2016 roku (Przeczytaj podsumowanie tego spotkania).

Wsparciem warszawskich Miejsc Aktywności Lokalnej od 2013 r. zajmuje się Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

 

 

Pliki do ściągnięcia

  1. (plik: MAL_broszura_2018.pdf, rozmiar pliku: 15380.2 KB)