Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Wyjdźcie z inicjatywą - jak to się robi?

opublikowano: pt, 2017-03-10 14:11, a.matan

Cykl „Wyjdźcie z inicjatywą” przybliża mieszkankom i mieszkańcom Warszawy narzędzie, jakim jest inicjatywa lokalna za pomocą tematycznych artykułów i spotkań.

Mieszkańcy miasta wykazują się niezwykłą wyobraźnią, tworząc wnioski o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Za pośrednictwem cyklu „Wyjdźcie z inicjatywą” chcemy przybliżyć zrealizowane pomysły i poprzez nie mówić o tymnarzędziu. Dla zwiększenia przejrzystości zdecydowaliśmy się podzielić inicjatywy wedle tematów. Nasz cykl zaczniemy od inicjatyw związanych z ekologią oraz szeroko pojęta zielenią miejską, w kolejnych planach mamy  inicjatywy związane z celebracją popularnych w Polsce świąt, polepszeniem sąsiedzkiej przestrzeni czy te związane z kultura i sztuką.

Cykl „Wyjdźcie z inicjatywą” jest tworzony jak inicjatywa lokalna, przy współpracy z mieszkańcami i dla mieszkańców.