Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Od pomysłu do działania: BADANIE

opublikowano: śr, 2016-07-20 13:58, Agnieszka Matan

 

Tytuł konkursu: Badanie: Od pomysłu do działania. Jak usprawnić proces realizacji oddolnych pomysłów przez mieszkańców?

Termin składania ofert: 11 sierpnia 2016 r.

Celem zadania konkursowego jest przeprowadzenie badania jakościowego na temat procesów realizacji własnych pomysłów na rzecz Warszawy przez jej mieszkańców. Na podstawie wyników tego badania mają powstać rekomendacje dla Urzędu m.st. Warszawy do dalszej pracy nad kierunkiem działań wzmacniających samodzielną realizację przez mieszkańców ich oddolnych pomysłów.

Projekt obejmuje: wykonanie badania, opracowanie i dostarczenie raportu zawierającego prezentację i omówienie wyników badań wraz z rekomendacjami do dalszej pracy nad kierunkiem działań wzmacniających samodzielną realizację oddolnych pomysłów przez mieszkańców.

 W wyniku przeprowadzonych badań powinny zostać zdiagnozowane następujące zagadnienia:

 • Charakterystyka etapów w realizacji projektów mieszkańców na rzecz Warszawy od pojawienia się pomysłu do jego realizacji;
 • Czynniki wstrzymujące proces realizacji pomysłów z punktu widzenia mieszkańców;
 • Czynniki wspierające ten proces z punktu widzenia mieszkańców;
 • Poziom wiedzy na temat dostępnych narzędzi do realizacji pomysłów we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy oraz komplementarności proponowanych pomysłów z priorytetami Urzędu m.st. Warszawy;
 • Poziom wiedzy na temat dostępnych możliwości dla realizacji pomysłów działających poza strukturami Urzędu m.st. Warszawy;
 • Dotychczasowe doświadczenie w realizowaniu projektów z innymi partnerami i znajomość podmiotów, z którymi można nawiązać potencjalną współpracę;
 • Rodzaje projektów i pomysłów,  których realizacji podjęli się mieszkańcy.

Na podstawie przeprowadzonego badania mają zostać przygotowane rekomendacje dla Urzędu m.st. Warszawy do dalszej pracy nad kierunkiem działań wzmacniających samodzielną realizację oddolnych pomysłów przez mieszkańców, zawierające odpowiedzi na następujące zagadnienia:

 • Jakiego wsparcia potrzebują mieszkańcy w czasie realizacji swoich pomysłów?
 • Na czym należy się skupić w pierwszej kolejności?
 • Czy potrzebny jest do tego dodatkowy mechanizm? Jakie powinien mieć funkcje?

 

Więcej informacji: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/078C04A1-0DB9-42DB-99E0-6B723E7BE130,frameless.htm

                           http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacj-zadania-publicznego-w-zakresie-dzia-alno-ci-ws-0

Kontakt:  Agnieszka Matan, a.matan@um.warszawa.pl, tel. 224433496

                Michał Kuszewski, mkuszewski@um.warszawa.pl, tel. 224433484

 

***

WYNIKI:

Zarządzenie nr nr 1481/2016  Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 października roku w sprawie ogłoszenia wyników dostępny jest na stronie BIP:

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/DCDDBBE4-07A1-4461-99EA-02F9B1FBFEFD,frameless.htm

 http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacj-zadania-publicznego-w-zakresie-dzia-alno-ci-ws-0 

Zwycięską ofertę złożyła Fundacja Pole Dialogu.

Pliki do ściągnięcia

 1. (plik: 1023_2007zal.doc, rozmiar pliku: 114.5 KB)