Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Narzędzie mapujące i koordynujace działania ZPR

opublikowano: wt, 2016-09-20 12:51, Zuzanna Włodarczyk

AKTUALIZACJA: Są juz wyniki tego konkursu: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacj-zadania-publicznego-w-zakresie-dzia-alno-ci-ws-1 

Centrum Komunikacji Społecznej ogłosiło konkurs na opracowanie narzędzia informatycznego, które pozwoli na zinwentaryzowanie i zmapowanie  działań inwestycyjnych i społecznych podejmowanych na obszarach objętych Zintegrowanym Programem Rewitalizacji. Ze względu na wielość podmiotów zaangażowanych w realizację Programu konieczne jest usprawnienie przepływu informacji pomiędzy nimi. Narzędzie ma służyć również mieszkańcom – bezpośrednim odbiorcom wszystkich działań, dlatego powinno być jak najbardziej dostępne i przejrzyste.

 

Nazwa zadania konkursowego: Opracowanie i wdrożenie narzędzia służącego mapowaniu i koordynacji działań realizowanych w ramach procesu rewitalizacji na obszarze priorytetowym objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku

 

Forma realizacji zadania: powierzenie

Termin składania ofert: 23 września 2016 roku do godz. 16.00 w sekretariacie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27

Link do ogłoszenia konkursowego: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacj-zadania-publicznego-w-zakresie-dzia-alno-ci-ws-1 

 

W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku (obejmującego wybrane obszary dzielnic Praga-Północ, Praga-Południe oraz Targówek*) prowadzone są zarówno działania inwestycyjne jak i społeczne: kulturalne, edukacyjne, sportowe, z dziedziny polityki społecznej. Realizatorami tych drugich są organizacje pozarządowe, instytucje, nieformalne grupy mieszkańców itp.

 

Celem zadania jest opracowanie narzędzia, które:

a)      pozwoli na zinwentaryzowanie i zmapowanie  działań inwestycyjnych i społecznych podejmowanych na obszarach objętych ZPR;

b)       będzie umożliwiało przepływ informacji pomiędzy podmiotami realizującymi działania inwestycyjne i społeczne na obszarach objętych ZPR;

c)      zapewni wszystkim zainteresowanym dostęp do informacji o działaniach inwestycyjnych i społecznych podejmowanych przez różne podmioty na obszarach objętych ZPR

 

 Działania:

- stworzenie interaktywnego narzędzia do gromadzenia, publikacji i wymiany informacji nt. działań podejmowanych w ramach realizacji ZPRu:- testy wdrożeniowe;

-  przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla osób, które będą zasilać narzędzie treściami;

- przekazanie narzędzia, w tym domeny i hostingu.

 

Wymagania dla narzędzia:

- ogólnodostępne narzędzie dla różnych grup odbiorców (spełniające wymogi WCAG);

- tworzenie wizualizacji wielowarstwowej mapy (warstwa inwestycji, działań kulturalnych, działań dla różnych grup wiekowych – kafeteria do ustalenia);

- panel administracyjny uwzgledniający konieczność logowania się i tworzenia spersonalizowanych kont dla użytkowników;

- konieczność weryfikacji nowo powstających kont użytkowników i dodawanych pozycji;

- intuicyjne dodawanie kolejnych działań , w tym opisów, zdjęć itp.;

- możliwość rozbudowania o dodatkowe funkcjonalności w zależności od potrzeb (np. nowe warstwy, nowe pozycje w kafeterii);

- narzędzie będzie wykonane zgodnie z identyfikacją wizualną „Na_prawa Warszawa”, dostarczoną przez Urząd m.st. Warszawy;

- wykorzystanie w narzędziu zabezpieczenia CAPTCHA.

 

Zadanie powinno być realizowane w ścisłej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Biurem Polityki Lokalowej i Rewitalizacji, koordynatorem Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy oraz w porozumieniu z innymi biurami Urzędu m.st. Warszawy i dzielnicami m.st. Warszawy zaangażowanymi w realizację Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku oraz Komitetem Rewitalizacji.

 

*Więcej informacji na temat Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku można znaleźć na stronie http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/.