Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

MAL w NGO - konkurs

opublikowano: wt, 2019-11-26 15:42, zwlodarczyk

Tytuł konkursu: "Udostępnianie przestrzeni na działania oddolne mieszkańców oraz grup nieformalnych"

Konkurs na rok: 2020

Etap konkursu: Ogłoszony

Konkurs obejmuje teren m.st. Warszawy (poza obszarem objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r). Ze względu na chęć zapewnienia równego dostępu mieszkańców do przestrzeni na ich działania, dodatkowo punktowane będą oferty uwzględniające działania na terenie następujących dzielnic m.st. Warszawy: Białołęki, Bielan, Pragi-Południe (Gocław), Rembertowa, Ursynowa, Ursusa, Wesołej, Żoliborza.

Link do ogłoszenia

Spotkanie informacyjne dot. obu konkursów odbędzie się 3 grudnia (wtorek) o godzinie 18:00 w siedzibie Towarzystwa Sąsiedzkiego przy ul. Aleje Jerozolimskie 117.

 

 

Tytuł konkursu: „Udostępnianie przestrzeni na działania oddolne mieszkańców oraz grup nieformalnych na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r.”

Konkurs na rok: 2020

Etap konkursu: Ogłoszony

Konkurs jest dedykowany obszarowi rewitalizacji obejmujący teren m.st. Warszawy objęty Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r. w dzielnicach: Praga-Południe, Praga-Północ oraz Targówek m.st. Warszawy.

Link do ogłoszenia

Spotkanie informacyjne dot. obu konkursów odbędzie się 3 grudnia (wtorek) o godzinie 18:00 w siedzibie Towarzystwa Sąsiedzkiego przy ul. Aleje Jerozolimskie 117.

 

-

 

✰ Tytuł konkursu: "Udostępnianie przestrzeni na działania oddolne mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych"

Konkurs na rok: 2019

Etap konkursu: Rozstrzygnięty

Szczegóły dot. konkursu: http://www.ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/udost-pnianie-przestrzeni-na-dzia-ania-oddolne-mieszka-c-w-grup-nieformalnych-i-org  

 

Organizacje realizujące zadanie konkursowe (zwycięskie oferty):

 

Mokotów

Teatr Baza

 

Praga-Południe

Strefa WolnoSłowa

Fundacja Rozwoju Kinematografii

 

Praga-Północ

Towarzystwa Przyjaciół Pragi

Praska Światoteka

Fundacja Zmiana

 

Śródmieście

Fundacja Metamorfozy

Fundacja Poza Horyzont

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów

 

Wawer

Stowarzyszenie W Trakcie

 

Wola

Fundacja Jeden Muranów

 

Organizacje o realizowanym zadaniu:

"Największą zaletą prowadzonych przez nas MAL-i jest ich dostępność w czasie dogodnym dla mieszkańców. Nie mają znaczenia godziny, dni tygodnia - zwłaszcza jeśli chodzi o udostępnianie przestrzeni na realizację warsztatów, spotkań, bądź przeprowadzenie wywiadów badawczych lub rekrutacyjnych. Organizowane przez zewnętrzne podmioty, nie tylko z Pragi, owocują nawiązaniem współpracy i dalszymi działaniami, planowaniem inicjatyw i otwartych warsztatów".

Fundacja Zmiana

 

"Fundacja Metamorfozy jest Miejscem Aktywności Lokalnej, które nieodpłatnie udostępnia przestrzeń mieszkańcom, grupom nieformalnym i innym NGO. Odbywają się tam spotkania seniorów dot. działań lokalne, grupy malarek-seniorek, warsztaty coachingowe o relacjach z bliskimi, wystawy w Galerii Metamorfozy, autorskie wieczory poezji i spotkania aktywnych mieszkańców".

Fundacja Metamorfozy

 

"Duża sala Fundacji jest udostępniana m.in. na trening miłośników swingu. Na nich właśnie grupa miłośników tańca ćwiczy wytrwale. Od maja do lipca było to razem 28 godzin".

Jeden Muranów

 

"Salę warsztatową doposażyliśmy w dodatkowe krzesła, przygotowaliśmy regulamin sali dostępny on-line oraz na miejscu. Każda organizacja, grupa, osoba, która chce skorzystać z przestrzeni - umawia się najpierw z koordynatorką, żeby obejrzeć salę i omówić zasady korzystania z przestrzeni, opowiedzieć więcej o wydarzeniu, jakie planuje".

Strefa WolnoSłowa

 

"(…) jesteśmy w kontakcie z mieszkańcami i działającymi lokalnie organizacjami - promujemy wydarzenia, wymieniamy się doświadczeniami i działaniami.  Prowadzimy naszą stronę FB, na której zamieszczamy bieżące wydarzenia tak nasze, jak też miejskie i praskich instytucji. Otwieramy PŚ dla chętnych osób instytucji, które chcą zorganizować u nas bezpłatne wydarzenia. Można nas spotkać w  Spółdzielni Kultury, w której dzielimy się naszymi zasobami". 

Praska Światoteka

 

"Obecnie organizujemy w piątki o 12:30 spotkania z psychologiem. W czwartki jogę z rytuałem parzenia zielonej herbaty, a w niedzielę kontyuujemy zapisy na imprezy dzieląc czas na 2 godzinne etapy".

Stowarzyszenie w Trakcie