Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Ambasadorzy "Niezbędnika aktywnych mieszkańców"

opublikowano: śr, 2016-08-24 13:40, zwlodarczyk

Zapraszamy do składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego pt. Ambasadorzy „Niezbędnika aktywnych mieszkańców”.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 1 października do 31 grudnia 2016 roku

TERMIN SKŁĄDANIA OFERT: 9 września 2016 do godz. 16.00, sekretariat Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa

 Pełna treść ogłoszenia konkursowego: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/og-oszenie-iv-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj-zada-publicznych-w-zakresie-dzi 

Pełna treść ogłoszenia konkursowego TU.

 

ZADANIE 1: Ambasadorzy „Niezbędnika aktywnych mieszkańców” dla cudzoziemców

Cele zadania:

  • Upowszechnianie wiedzy na temat różnych form aktywności społecznej i obywatelskiej wśród cudzoziemców zamieszkałych na terenie Warszawy (ze szczególnym uwzględnieniem dwóch najliczniejszych społeczności, tj. Ukraińców i Wietnamczyków).
  • Zachęcenie cudzoziemców mieszkających w Warszawie do integracji i działania na rzecz społeczności lokalnych i współdecydowania o Warszawie, szczególnie w formie zgłaszania projektów do budżetu partycypacyjnego oraz wniosków o realizację inicjatywy lokalnej.

WYNIKI TEJ CZĘŚCI KONKURSU TU: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/og-oszenie-iv-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj-zada-publicznych-w-zakresie-dzi 

Zwycięskie oferty złożyły:

Fundacja Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce

Fundacja „Nasz Wybór” 

 

ZADANIE 2: Ambasadorzy dostępnego „Niezbędnika aktywnych mieszkańców”

Cele zadania:

  • Przygotowanie „Niezbędnika aktywnych mieszkańców” w wersjach przystosowanych do osób z różnymi niepełnosprawnościami tj. w druku powiększonym, wersji w języku łatwym (tzw. easy to read) oraz w alfabecie Braille’a.
  • Druk, dystrybucja oraz przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat przygotowanych wersji „Niezbędnika”.

 NA TĄ CZĘŚĆ KONKURSU NIE ZŁOŻONO OFERT.

(REALIZACJA AUDIOBOOKA ZLECONA ZOSTAŁA SPÓŁDZIELNI NOWA PRACA NIEWIDOMYCH).