Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Miejsca Aktywności Lokalnej

opublikowano: czw, 2014-02-27 15:23, Zuzanna Włodarczyk

 

Warszawskie Miejsca Aktywności Lokalnej

 

Co to są Miejsca Aktywności Lokalnej?

Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL-e) to rożnego typu miejsca, które oprócz swojej codziennej działalności (bycia np. domem kultury, biblioteką, klubokawiarnią),  wspierają lokalne pomysły i działania społeczne mieszkańców. MAL-e sprzyjają realizowaniu pomysłów mieszkańców,  nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w  najbliższym otoczeniu. Robią  to m.in.  poprzez udostępnianie swojej przestrzeni na oddolne działania, podejmowanie współpracy z mieszkańcami i wspólne aktywizowanie sąsiadów. MAL-e to odpowiedź na brak przestrzeni, gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie realizować swoje pomysły. Miejsca te wspierają lokalne działania bezpłatnie.

MAL to sposób działania, idea, sygnał że miejsce może być otwarte na mieszkańców i ich inicjatywy.

Miejsca Aktywności Lokalnej mogą m.in. nieodpłatnie udostępniać mieszkańcom przestrzeń i sprzęt potrzebny do działań, współorganizować lokalne wydarzenia. Pracownicy i wolontariusze związani z danym miejscem są otwarci na propozycje i potrzeby różnych mieszkańców.

 

Ideę MAL mogą realizować m.in.:

  • instytucje publiczne, np. biblioteki, domy kultury, szkoły, ośrodki pomocy społecznej;
  • lokalni przedsiębiorcy, np. prowadząc klubokawiarnie, kawiarnie, sklepy, prywatne teatry;
  • organizacje pozarządowe (NGO), np. udostępniając lokale przez nie wynajmowane;
  • spółdzielnie mieszkaniowe i rady osiedli, np. kluby osiedlowe.

☞ ☞ Miejsca, które dołączyły do sieci MAL możesz znaleźć w SIECI MAL oraz w SPÓŁDZIELNI KULTURY   Można tam także znaleźć informacje, jakie wsparcie dla działań lokalnych oferuje dane miejsce. 

Ideę MAL najpełniej realizują domy sąsiedzkie. Domy sąsiedzkie to finansowane lub współfinansowane ze środków m.st. Warszawy miejsca (lokale), których cała przestrzeń oddana jest wyłącznie na aktywność lokalną mieszkańców, a głównym celem działania jest wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka. Dom sąsiedzki nie ma odgórnie ustalonego programu zajęć - to pomysły mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych tworzą na bieżąco plan działania takiego miejsca. W domu sąsiedzkim mieszkańcy mogą m.in. spotkać swoich sąsiadów, uczyć się nawzajem nowych rzeczy (sąsiedzkie warsztaty i szkolenia) organizować spotkania lub po prostu razem spędzać czas. Domy sąsiedzkie są zwykle otwarte od rana do wieczora, także w weekendy. Koordynacją działań w domu sąsiedzkim zajmuje się jego koordynator. Obecnie w Warszawie działa 15 domów sąsiedzkich. Lista domów sąsiedzkich znajduje się na stronie: www.inicjatywa.um.warszawa.pl/domysasiedzkie

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MAL-ACH:

☞ ☞ Zapraszamy do pobrania broszury o miejscach aktywności lokalnej

☞ ☞ Posłuchaj więcej o idei MAL: http://radiokolor.pl/audycja-wydanie/1006/tydzien-w-warszawie/1620/

☞ ☞ Obejrzyj relację z warsztatu o warszawskim systemie MAL na 4. Forum Praktyków Partycypacji (Lublin 2017)

 

Po co nam miejsce?

Pomiędzy miejscem pracy, a naszym domem istnieje przestrzeń do odpoczynku – spędzania czasu wolnego i budowania więzi z otoczeniem, czyli nasze tzw. „trzecie miejsce”. Pod tym pojęciem kryją się przestrzenie, gdzie czasem spontanicznie, a czasem dość regularnie i w nieformalnej atmosferze spotykamy się, chcąc spędzić czas z dala od obowiązków domowych i zawodowych. Trzecie miejsce to neutralna przestrzeń, dzięki której możemy zbudować więzi z ludźmi z naszego otoczenia. To w nim rodzą się nowe pomysły i utrwalają ważne w danym środowisku wartości. Trzecim miejscem może okazać się, np. lokalna kawiarnia, dom kultury lub biblioteka. Instytucje, prywatne inicjatywy i organizacje pozarządowe stają się bardziej elastyczne, otwarte na potrzeby lokalnej społeczności i coraz chętniej udostępniają swoją przestrzeń dla realizacji pomysłów mieszkanek i mieszkańców.

 

✰ ✰ ✰

 

Miejsca Aktywności Lokalnej powinny działać zgodnie z poniższymi zasadami (lub dążyć do ich stopniowego wdrażania):

✰ Miejsce sprzyja nawiązywaniu sąsiedzkich relacji, czyli np.:

o   Daje możliwość poznania się przez sąsiadów (np. udostępnia przestrzeń, pozwala swobodnie się spotykać)

o   Inicjuje lokalne wydarzenia, podczas których sąsiedzi mogą się poznać (np. Dzień Sąsiada, Sąsiedzką Gwiazdkę, sąsiedzkie pikniki)

o   Buduje sieć sąsiedzkich kontaktów (pracownicy pomagają sieciować mieszkańców z podobnymi potrzebami i pomysłami)

 

 Miejsce jest otwarte na społeczność lokalną i jest przez nią współtworzone, czyli np.:

o   Jego program jest elastycznie tworzony lub współtworzony przez mieszkańców

o   Mieszkańcy mogą zaangażować się w lokalny wolontariat (np. prowadząc dla innych warsztaty, szkolenia, spotkania)

o   Mieszkańcy mogą nieodpłatnie (lub za symboliczną opłatą) korzystać z oferowanych przez innych warsztatów, szkoleń, spotkań

o   Grupy sąsiedzkie mogą się spotykać, aby razem rozwijać swoje pasje i zainteresowania

o   Mieszkańcy mogą przebywać bez konieczności kupowania czegokolwiek

o   Działa zasada wzajemności (osoby korzystające z zasobów i/lub oferty miejsca starają się dać w zamian coś od siebie)

 

✰ Miejsce daje mieszkańcom przestrzeń i wiedzę do realizacji własnych pomysłów, czyli np.:

o   Bezpłatnie, w miarę możliwości, udostępnia mieszkańcom przestrzeń i/lub sprzęt na ich działania

o   Odbywają się spotkania, warsztaty, dzięki którym mieszkańcy dowiadują jak mogą realizować swoje pomysły na lokalne działania

 

✰ Miejsce włącza się w życie okolicy, czyli np.:

o   Sprzyja aktywizacji mieszkańców i ożywianiu życia sąsiedzkiego

o   Chętnie wchodzi w partnerstwa lokalne

o   Włącza się w organizację np. konsultacji społecznych, inicjatyw lokalnych, spotkań dotyczących spraw ważnych dla lokalnej społeczności

 

✰ W miejscu działają przyjaźni mieszkańcom animatorzy społeczno-kulturalni, którzy np.:

o   Są wrażliwi na potrzeby i pomysły mieszkańców

o   Potrafią doradzić mieszkańcom, jak zrealizować pomysł na lokalne działanie

 

Idea miejsc aktywności lokalnej wciąż się rozwija. Aktualna koncepcja powstała w wyniku wielu dyskusji i spotkań, w tym spotkania z 17 lutego 2016 roku (Przeczytaj podsumowanie tego spotkania).

Wsparciem warszawskich miejsc aktywności lokalnej od 2013 r. zajmuje się Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

 

 

MEDIA O MAL

 

Radio Kolor o idei MAL

http://radiokolor.pl/audycja-wydanie/1006/tydzien-w-warszawie/1620/

 

Radio RDC o Warsztacie Warszawskim i idei MAL

www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-miejsca-aktywnosci-lokalnej    

 

TVP i Gazeta Wyborcza o Domu Sąsiedzkim "Szmulowizna"

https://warszawa.tvp.pl/28840541/dom-sasiedzki-szmulowizna

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,150427,21571264,dom-sasiedzki-szmulowizna-mozna-przyjsc-na-warsztaty-i-na.html?disableRedirects=true  

 

Gazeta Wyborcza i RDC o Klubie Sąsiedzkim przy Młynarskiej 35a 

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,20109341,warszawa-klub-mlynarska-35-nietypowy-dom-kultury-na-osiedlu.html  

http://www.rdc.pl/informacje/kulturalna-mapa-warszawy-zyskala-nowe-miejsce-posluchaj/  

 

Pliki do ściągnięcia

  1. Broszura MAL (maj 2017) (plik: MAL.pdf, rozmiar pliku: 16642.7 KB)