Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Wsparcie sąsiedzkiej pomysłowości [KONKURS DLA NGO]

opublikowano: 2020-12-07 08:11, zwlodarczyk

Chcesz by Twoja organizacja systemowo wspierała małe lokalne projekty mieszkańców? Na oferty czekamy do 30 grudnia do godz. 16.00

fot. Jeden z projektów realizowanych lokalnie przez mieszkańców

Urząd m.st. Warszawy ogłosił konkurs na "Wsparcie sąsiedzkiej pomysłowości" w latach 2021-2023. Na oferty organizacji pozarządowych czekamy do 30 grudnia 2020 roku do godz. 16.00.

 

Na czym polega zadanie?

Realizacja zadania obejmuje:

1.Przygotowanie i wdrożenie koncepcji wsparcia realizacji projektów lokalnych zgłaszanych i realizowanych przez mieszkańców i mieszkanki m.st. Warszawy (projekty do wartości 2000 zł)

Finasowanie projektów nie będzie miało charakteru regrantingu - koszty realizowanych działań będzie opłacał bezpośrednio oferent, na podstawie porozumienia z podmiotem/podmiotami, które uzyskają wsparcie dla swojego projektu (np. w formie refundacji poniesionych kosztów). Wsparcie na realizację projektu mogą otrzymać zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne oraz grupy nieformalne.

Projekt lokalny to projekt dotyczący działań w lokalnej społeczności, zgłaszany i realizowany przez mieszkańców i mieszkanki. Realizowane projekty lokalne mogą uzyskać wsparcie do 2 000 zł i nie mogą mieć charakteru komercyjnego, czyli od uczestników działań nie mogą być pobierane opłaty.

Oferent powinien określić zasady i zapewnić wsparcie dla mieszkańców przy aplikowaniu o realizację projektu lokalnego (np. w formie konsultacji wniosków).

(Nazwa projekt lokalny powstała na potrzebę ogłoszenia konkursowego, oferent może zaproponować własną nazwę).

 

2.Przygotowanie i wdrożenie koncepcji mobilnych punktów sąsiedzkich (inkubatorów pomysłów) i wsparcia realizacji zgłaszanych pomysłów mieszkańców (do 500 zł)

Finasowanie pomysłów nie będzie miało charakteru regrantingu - koszty realizowanych działań będzie opłacał bezpośrednio oferent, na podstawie porozumienia z podmiotem/podmiotami, które uzyskają wsparcie dla swojego pomysłu (np. w formie refundacji poniesionych kosztów). Wsparcie na realizację pomysłu mogą otrzymać zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne oraz grupy nieformalne.

Pomysł mieszkańców to mały projekt dotyczący działań w lokalnej społeczności, zgłaszany do sąsiedzkich inkubatorów pomysłów, realizowany przez mieszkańców i mieszkanki przy wsparciu inkubatora. Realizowane pomysły mieszkańców mogą uzyskać wsparcie do 500 zł i nie mogą mieć charakteru komercyjnego, czyli od uczestników działań nie mogą być pobierane opłaty. Sąsiedzki inkubator pomysłówtodziałania dla mieszkańców (zaproponowanie formy należy do oferenta) z udziałem animatorów, podczas których mieszkańcy uzyskają wsparcie w dopracowaniu i realizacji swoich pomysłów. Głównym zadaniem inkubatorów będzie wsparcie w realizacji zgłaszanych pomysłów mieszkańców. Dodatkowo,animatorzy będą gotowi wesprzeć mieszkańców chcących skorzystać z dostępnych miejskich narzędzi, jak np. budżet obywatelski czy inicjatywa lokalna. Punkty sąsiedzkich inkubatorów pomysłów powinny działać w przestrzeniach bliskich mieszkańcom, tj. należących do sieci MAL – pełna lista na stronie http://inicjatywa.um.warszawa.pl/miejsca, we wszystkich dzielnicach m.st. Warszawy (w tym dwa w dzielnicy Mokotów), w różnych terminach – według określonego przez oferenta harmonogramu.

Oferent powinien zaproponować koncepcję działania punktów sąsiedzkiego inkubatora pomysłów i określić zasady wsparcia zgłaszanych pomysłów mieszkańców.

(Nazwy pomysł mieszkańców i sąsiedzki inkubator pomysłów powstały na potrzebę ogłoszenia konkursowego, oferent może zaproponować własną nazwy).

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O ZADANIU:

LINK DO OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

Informacje o zadaniu:

  1. Nazwa zadania konkursowego: Wsparcie sąsiedzkiej pomysłowości.
  2. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie
  3. Cel zadania: Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im wsparcia w realizacji lokalnych projektów.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 150 000 zł w roku 2021, 150 000 zł w roku 2022, 150 000 zł w roku 2023.

Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2023.

Miejsce realizacji zadania: m. st. Warszawa.

  1. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złoży maksymalnie 1 ofertę.
  2. Oferta musi uwzględniać realizację całości zadania.

 

(Zdjęcia poniżej przedstawiają wybrane działania mieszkańców i mieszkanek wsparte w ramach zadania realizowanego na zlecenia Miasta w latach 2019-2020)