Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Poprowadź Warsztat warszawski na pl. Konstytucji 4 [KONKURS DLA NGO]

opublikowano: 2020-12-03 10:10, zwlodarczyk

Twoja organizacja chciałaby poprowadzić Warsztat warszawski - jeden z bardziej rozpoznawalnych warszawskich MAL-i? Do 30 grudnia czekamy na oferty.

fot. Warsztat warszawski na pl. Konstytucji 4

Urząd m.st. Warszawy ogłosił właśnie konkurs na "prowadzenie Warsztatu warszawskiego przy pl. Konstytucji 4 oraz działań wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie" w latach 2021-2023. Na oferty organizacji pozarządowych czekamy do 30 grudnia 2020 roku do godz. 16.00.

 

Co to jest Warsztat warszawski?

Warsztat warszawski jest jednym z Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL). MAL-e to ogólnodostępne przestrzenie, w których mieszkanki i mieszkańcy mogą spędzać czas wolny, bezpłatnie korzystać z oferty tworzonej przez pasjonatów, rozwijać swoje umiejętności oraz poznawać nowe osoby i samodzielnie realizować niekomercyjne działania społeczne, edukacyjne i kulturalne. MAL-e tworzą sieć opartą o wspólne standardy i wartości, z którymi można się zapoznać na tej stronie.

 

Na czym polega prowadzenie Warsztatu warszawskiego?

Dotychczas, ze względu na dogodną lokalizację z przestrzeni Warsztatu warszawskiego korzystali mieszkańcy, mieszkanki, grupy nieformalne i wiele organizacji pozarządowych z całej Warszawy. Zadaniem oferenta będzie kontynuowanie i rozwijanie dotychczasowej działalności Warsztatu warszawskiego poprzez budowanie społeczności osób, które nie tylko korzystają z przestrzeni, ale również angażują się w jego działania na zasadzie wzajemności (współtworzą bezpłatną ofertę ogólnodostępnych działań, w razie potrzeby przynoszą potrzebne materiały i produkty, dzielą się swoimi zasobami i umiejętnościami np. za pośrednictwem platformy ułatwiającej dzielenie się – www.spoldzielniakultury.waw.pl).

Warsztat warszawski powinien zapewniać zarówno możliwość swobodnego korzystania z przestrzeni, jak i jej rezerwację na wcześniej zaplanowane działania. Wszystkie realizowane w Warsztacie projekty powinny być bezpłatne i mieć charakter niekomercyjny. Warsztat warszawski powinien być miejscem dedykowanym przedstawicielom i przedstawicielkom wszystkich grup wiekowych oraz społecznych. 

 

Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych

Oprócz swojej podstawowej działalności jako Miejsca Aktywności Lokalnej, Warsztat warszawski powinien pełnić również funkcję punktu informacyjnego dla osób chcących realizować swoje pomysły na działania społeczne. Działalność informacyjną powinna uzupełniać inspirująca baza publikacji o tematyce lokalności, w formie biblioteki dla aktywnych mieszkanek i mieszkańców.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O ZADANIU:

LINK DO OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

 1. Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie Warsztatu warszawskiego przy pl. Konstytucji 4 oraz działań wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie.
 2. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.
 3. Cel zadania: Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im dostępu do informacji o możliwości podejmowania aktywności społecznej i współdecydowania o mieście oraz bezpłatnej, ogólnodostępnej przestrzeni Miejsca Aktywności Lokalnej.

 

Środki przeznaczone na realizację zadania: 250 000 zł w roku 2021, 250 000 zł w roku 2022, 250 000 zł w roku 2023.

 

Termin realizacji zadania: 01.01.2021-31.12.2023.

 

Realizacja zadania konkursowego będzie polegała na:

 1. prowadzeniu Warsztatu warszawskiego – Miejsca Aktywności Lokalnej w lokalu przy placu Konstytucji 4 w Warszawie; 
 2. prowadzeniu w Warsztacie warszawskim punktu informacji nt. możliwości działania na rzecz społeczności lokalnej i współdecydowania o mieście; 
 3. prowadzeniu i rozwijaniu w Warsztacie warszawskim biblioteki
  z publikacjami dotyczącymi tematyki lokalności; 
 4. realizacji wydarzeń mających na celu promocję działania Warsztatu warszawskiego, Miejsc Aktywności Lokalnej oraz zachęcenie mieszkańców i mieszkanek, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych do realizacji inicjatyw obywatelskich.

UWAGA: W lokalu nie ma możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zadanie, a COVID-19:

Zadanie lub jego części będą realizowane zgodnie z wymogami i wytycznymi sanitarnymi związanymi przede wszystkim z COVID 19, w szczególności w sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej spotkania osobiste, mogą być realizowane przy użyciu narzędzi zdalnych i/lub hybrydowych. W przypadku niemożności zrealizowania zaplanowanego działania we wskazanym terminie, ze względu na sytuację epidemiczną, możliwe jest jej zrealizowanie w innym terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą, o ile zmiana terminu nie wpłynie na cel realizacji zadania.

 

SKŁADANIE OFERT:

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 30 grudnia 2020 roku do godz. 16.00.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 3. W ramach otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

 

KONTAKT:

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ext.jbaczko@um.warszawa.pl, nr telefonu 22 443 31 84, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 ).