Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Jaki Program Wspólnota? [Ruszyły konsultacje społeczne]

opublikowano: 2020-10-13 11:01, zwlodarczyk

Jak rozwijać i wspierać lokalne społeczności w Warszawie? Jak dbać o siebie nawzajem w latach 2021-2025? Ruszyły konsultacje społeczne "Programu Wspólnota".

fot. Ruszyły konsultacje Programu Wspólnota na lata 2021-2025

Aby osiągnąć te cele, wspólnie przygotowaliśmy Program Wspólnota, który ma nam w tym pomóc. Program Wspólnota wpisuje się w cel pierwszy Strategii #Warszawa2030  "Odpowiedzialna wspólnota" i realizuje cel operacyjny 1.1 Dbamy o siebie nawzajem. 

 

W trakcie warsztatów konsultacyjnych otwierających prace nad Programem Wspólnota, które odbyły się wiosną 2018 roku, mieszkańcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazywali, że wspólnota jest ważna, ponieważ daje poczucie tożsamości, bezpieczeństwa, sprawczości, wsparcia i ochrony wspólnych dóbr, wyzwala twórczy potencjał, umożliwia wymianę wiedzy, kształtuje postawy i zasady działania.

 

Jako istotne fundamenty wspólnoty wskazano m.in.: 

 • różnorodność, a zarazem poczucie przynależności, 
 • postawy otwartości, wrażliwości, odpowiedzialności i szacunku, 
 • relacje i więzi społeczne, 
 • wspólną historię i tradycję, ale również wspólne cele i identyfikacje, 
 • dobrą komunikację i dostępność dla wszystkich, 
 • świadomość i aktywność społeczną,  
 • samoorganizację, samopomoc, współpracę i partnerstwo, 
 • wspólną przestrzeń. 

Więcej informacji o tym, jak był tworzony Program Wspólnota, przeczytasz na stronie >>>

 

Najważniejsze – według nas – obszary programu Wspólnota to: 

 • postawy otwartości i szacunku, wsparcie społeczne; 
 • relacje społeczne, tożsamość lokalna oraz przywiązanie do miejsca; 
 • zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego, aktywność społeczna.

 

Pozwoliło to na wskazanie trzech celów szczegółowych Programu Wspólnota, których realizacja ma wspierać i rozwijać lokalne społeczności w Warszawie:

 1. Jesteśmy otwarci na siebie – działania realizowane w ramach tego celu będą wzmacniać postawy otwartości na różnorodność, podkreślać jej potencjał, ale również wspierać osoby narażone na dyskryminację.
 2. Identyfikujemy się z miejscem, w którym mieszkamy – działania realizowane w ramach tego celu będą wzmacniać poczucie bycia u siebie oraz identyfikacji z miejscem wśród mieszkanek i mieszkańców Warszawy.
 3. Mamy zapewnione warunki do aktywności społecznej – działania realizowane w ramach tego celu będą skoncentrowane na zapewnieniu warunków do zaangażowania na rzecz dobra wspólnego, tj. na rozwijaniu narzędzi i kompetencji pozwalających działać na rzecz swojego otoczenia czy społeczności.
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Poznaj projekt dokumentu i powiedz nam, co o nim myślisz.

 Projekt Programu Wspólnota

 Projekt Programu Wspólnota – załączniki

 Projekty do Programu Wspólnota

 

 • Porozmawiajmy na spotkaniu on-line w czwartek 29 października o godz. 17:00

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie (wkrótce opublikujemy link)
 • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na inicjatywa@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym

 

 

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj czarno-biały plakat i powieś go na klatce!

Możesz też pobrać plakat w wersji kolorowej