Warszawa Lokalna

Warszawa Lokalna

Jak stworzyć dom sąsiedzki?

opublikowano: 2015-11-26 13:03, Zuzanna Włodarczyk

 

Ideę MAL najpełniej urzeczywistniają domy sąsiedzkie, których głównym celem działania jest wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka.

Domy sąsiedzkie to finansowane lub współfinansowane ze środków m.st. Warszawy miejsca (lokale), których cała przestrzeń oddana jest wyłącznie na aktywność lokalną mieszkańców, a głównym celem działania jest wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka. Dom sąsiedzki nie ma odgórnie ustalonego programu zajęć - to pomysły mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych tworzą na bieżąco plan działania takiego miejsca. W domu sąsiedzkim mieszkańcy mogą m.in. spotkać swoich sąsiadów, uczyć się nawzajem nowych rzeczy (sąsiedzkie warsztaty i szkolenia) organizować spotkania lub po prostu razem spędzać czas.

  

JAK STWORZYĆ DOM SĄSIEDZKI?

 

 Dla mieszkańców

Przetestuj dzięki lokalom miejskim na krótkie działania – Dzięki formule udostępnienia lokali miejskich na krótki czas można zrealizować pilotaż, sprawdzić potencjał miejsca i określić zasoby. Narzędzie to można wykorzystać, kiedy nie ma pewności odnośnie powodzenia funkcjonowania miejsca aktywności lokalnej w danym środowisku. W tej formule można wynająć lokal na miesiąc, chyba że działania odbywają się tylko w wybrane dni tygodnia – wtedy możliwe jest podpisanie umowy na trzy miesiące. Koszt wynajmu takiego lokalu jest ustalany indywidualnie i jest zależny od lokalu i działań, które będą w nim realizowane. W uzasadnionych przypadkach opłaty związane będą jedynie z mediami.

Zrealizuj pilotaż dzięki inicjatywie lokalnej – zbierz innych aktywnych mieszkańców, zastanówcie się jak moglibyście się włączyć w prowadzenie domu sąsiedzkiego. Wypełnijcie wniosek o inicjatywę lokalną i złóżcie ją do urzędu dzielnicy. Zobacz jak zrobili to mieszkańcy Targówka TU. (Inicjatywa lokalna to forma współpracy samorządu z mieszkańcami, aby wspólnie zrealizować zadanie publiczne na rzecz społeczności lokalnej. Jeżeli mieszkańcy mają pomysł na konkretne, ważne dla swojej okolicy przedsięwzięcie, to mogą złożyć wniosek do Urzędu, aby wspólnie ten pomysł zrealizować. Być może takim pomysłem okaże się otwarcie miejsca aktywności lokalnej).

Zgłoś projekt w budżecie partycypacyjnym – zorientuj się czy innym też brakuje takiego miejsca. Opisz czemu jest potrzebne, jak miałoby działać, co powinno się w nim dziać. Zachęć mieszkańców do głosowania właśnie na ten projekt. Zobacz jak zrobiły to mieszkanki na Muranowie TU. (Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Najpierw mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań/projektów, które następnie zostaną poddane pod głosowanie wszystkich mieszkańców. Miejsce aktywności lokalnej może znaleźć się w puli pomysłów, które zostaną poddane głosowaniu.)

Zaangażuj radę osiedla  – jako jednostki pomocnicze niższego rzędu w dzielnicach m. st. Warszawy mają Rady Osiedla możliwość ubiegania się o lokale na prowadzenie działalności statutowych. Przestrzeń ta, na określonych warunkach, może pełnić również funkcję miejsca aktywności lokalnej.

 

           

Dla organizacji pozarządowych

Organizacja może prowadzić dom sąsiedzki w ramach zadania publicznego (zleconego przez urząd w ramach otwartego konkursu ofert). (Zobacz jak prowadzone jest np. Centrum Społeczne Paca). Zachęcamy do obserwowania ogłaszanych konkursów (http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych) lub do ich inicjowania.

 

  Dla urzędników

Urzędy dzielnic i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta (np. domy kultury, ośrodki pomocy społecznej, biblioteki) oraz rady osiedli mogą otworzyć się na współpracę z mieszkańcami. Mogą wykorzystywać do tego zasoby własne, zewnętrzne, jak i zasoby lokalnej społeczności.

Urząd dzielnicy m.st. Warszawy może określić potrzebę  i zlecić (np. w otwartym konkursie ofert) stworzenie domu sąsiedzkiego. (Zobacz jak zrobiła to Dzielnica Wola). Lokalne domy kultury i biblioteki mogą otworać się na współpracę  z mieszkańcami lub przekształcić (lub otworzyć nową) filię, która będzie mieć charakter domu sąsiedzkiego. Zobacz jak robi to np. Białołęcki Ośrodek Kultury (3 pokoje z kuchnią). Urząd moze także sam podjąć się prowadzenia domu sąsiedzkiego. (Zobacz jak robi to Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Mokotów (Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców)).

Jeśli jako urząd planujecie otworzyć dom sąsiedzki, ale nie wiecie od czego zacząć, jak oszacować koszty i harmonogram działań itp., zapraszamy do kontaktu. (Zuzanna Włodarczyk-Wojtowicz, zwlodarczyk@um.warszawa.pl, 22 443 34 39).

 

 

EWALUACJA

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy na bieżąco przygląda się rozwojowi Miejsc Aktywności Lokalnej, a przede wszystkim domów sąsiedzkich, w Warszawie. Warszawskie domy sąsiedzkie są prowadzone wg różnych modeli m.in.: jako część urzędu, jako filia instytucji kultury, jako miejsce prowadzone przez NGO (w ramach zadania zleconego przez m.st. Warszawę).

Zachęcamy do zapoznania sie z wynikami badań ewaluacyjnych zlecanych corocznie przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (pliki poniżej).

 

                                                      

 

 

RAPORTY Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I DZIAŁAŃ  DIAGNOSTYCZNYCH

Planując otwarcie domu sąsiedzkiego dobrze jest poznać potrzeby lokalnej społeczności oraz jej oczekiwania wobec nowego miejsca. Wiele dzielnic przed otwarciem domu sąsiedzkiego decyduje się na przeprowadzenie diagnozy lub konsultacji społecznych. Zachęcamy do zapoznania się z raportami z niniejszych procesów:

 

 • Raport z konsultacji społecznych "#Pokolenia" (Śródmieście). "Niniejszy raport stanowi podsumowanie procesu konsultacyjno-projektowego prowadzonego w celu stworzenia koncepcji aranżacji wnętrza Miejsca Aktywności Lokalnej #Pokolenia powstającego przy alei Armii Ludowej 9 w Warszawie. Proces przeprowadzony został dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych, które powołało Centrum Aktywności Międzypokoleniowej (w skrócie CAM; dawniej Ośrodek Nowolipie). #Pokolenia administracyjnie będzie związane z CAM." I Konsultacje przeprowadził Kolektyw Badawczy wraz z A2P2 Architecture and Planning; październik 2017 I Przeczytaj RAPORT Z KONSULTACJI oraz KONCEPCJĘ I WYTYCZNE DLA WNĘTRZ LOKALU

 

 • Raport z konsultacji społecznych "Tworzymy żoliborskie Miejsce Aktywności Lokalnej". "Konsultacje społeczne  zostały zorganizowane przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w związku z planami utworzenia w lokalu o powierzchni ok. 60 m2, w budynku mieszkalnym przy ul. Marii Kazimiery 20, pierwszego na terenie dzielnicy Miejsca Aktywności Lokalnej". Konsultacje dotyczyły zarówno sposobu działania MAL jak i wytycznych do remontu lokalu. I Opracowanie raportu z konsultacji: Ludwika Ignatowicz, październik 2017 r.I Przeczytaj RAPORT Z KONSULTACJI

 

 •  Raport z konsultacji społecznych nowej siedziny Domu Kultury KADR - "Urządź sobie dom kultury". "Ważną częścią nowej siedziby Domu Kultury „Kadr” będą Miejsca Aktywności Lokalnej dla dorosłych i młodzieży – w tych przestrzeniach to mieszkańcy staną się gospodarzami i będą wspólnie decydować co będzie się w nich działo". Konsultacje społeczne przeprowadziła Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA I grudzień 2016 I Przeczytaj RAPORT Z KONSULTACJI

 

 • Raport z konsultacji społecznych przestrzenii sąsieszkiej przy Gibalskiego 10. FORMUŁA I PROGRAM LOKALU PRZY UL.GIBALSKIEGO 10 / Stwowarzyszenie Katedra Kultury i Partnerstwo Młyn na woli / 2017/ Czas trwania konsultacji: 14 listopada 2016 – 21 stycznia 2017. Z raportu: Klub przy ul. Gibalskiego 10 to MIEJSCE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ. Jest więc otwarty na pomysły i zaangażowanie sąsiadów. Zaprasza ich do wspólnego zaprojektowania wnętrza, nadania mu domowego charakteru. Zachęca do dzielenia się sobą, swoimi pasjami i talentami. Czeka na swoją nazwę, którą wymyślą właśnie mieszkańcy." Przeczytaj SKRÓT RAPORTU

 

 • Raport z konsultacji społecznych miejsca aktywności lokalnej (MAL) we Włochach / Ludwika Ignatowicz na zlecenie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy/ 2017/ W 2017 r. przy ul. Rejonowej 6/8 dzielnica Włochy planuje otworzyć pierwsze na terenie Włoch Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL). Będzie to pierwsza tego typu placówka na terenie tej dzielnicy. Konsultacje społeczne mają pomóc poznać potrzeby mieszkańców i organizacji pozarządowych związanych z tym miejscem, stworzyć wstępny program/ofertę działań animacyjnych i kulturalnych, a także wstępne aranżacje wnętrza na podstawie zebranych potrzeb. Przeczytaj RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH + KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA (Pracownia 22ARCHITEKCI)

 

 • Raport z działań diagnostyczno-konsultacyjnych dot. tworzenia nowego domu sąsiedzkiego (MAL) na Ulrychowie (Wola) / Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA oraz Fundacja NEBO / 2016 / RAPORT  
  "Jak z potrzeb różnorodnych grup mieszkańców stworzyć spójny program miejsca dla sąsiadów? Wspólnie z Fundacją Chrześcijańską NEBO na zlecenie Urząd Dzielnicy Wola przeprowadziliśmy w ostatnich miesiącach serię działań diagnostyczno-konsultacyjnych oraz sprzyjających poznawaniu się przez mieszkańców warszawskiego Ulrychowa. Efektem naszej pracy jest raport, w którym opisujemy (a właściwie robią to Maria Jagaciak ze stoczniowego zespołu oraz nasza współpracowniczka Anna Biernat), jak się żyje na Ulrychowie, jakie potrzeby mają mieszkańcy tej części Warszawy, w jaki sposób odpowiadają na nie lokalne instytucje. Przede wszystkim jednak, bazując na wiedzy zgromadzonej od mieszkańców i ekspertów, podpowiadamy, co i jak powinno się dziać w miejscu dla sąsiadów, które już za kilka miesięcy powstanie przy ul. Olbrachta 9 . Nasz raport znajdziecie na www.sasiedzki-ulrychow.pl.   Projekt “Jaki MAL na Ulrychowie?” współfinansowany był ze środków m.s Warszawy

 

 

 •  Konsultacje społeczne „Miejsce Aktywności Lokalnej przy ul. Kłobuckiej 14 - Zaprojektuj je z nami!” zostały zorganizowane przez Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w związku z planami założenia w lokalu o powierzchni ok. 140 m kw., w budynku komunalnym przy ul. Kłobuckiej 14, pierwszego na terenie dzielnicy Miejsca Aktywności Lokalnej. I lipiec 2016 I Przeczytaj RAPORT Z KONSULTACJI

 

 • Raport z konsultacji społecznych "3 pokoje z kuchnią". "Białołęcki Ośrodek Kultury otrzymał do zagospodarowania lokal, czyli 3 pokoje z kuchnią, przy ul. Głębockiej 84, w którym chce stworzyć miejsce aktywności lokalnej. Charakter i ofertę tej przestrzeni będą współtworzyć mieszkańcy okolicznych osiedli i domów." Konsultacje społeczne przeprowadziła Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA I lipiec 2014 I Przeczytaj RAPORT Z KONSULTACJI

 

Pliki do ściągnięcia

 1. (plik: Gibalskiego 10.pdf, rozmiar pliku: 3173.2 KB)
 2. Ewaluacja 3 domów sąsiedzkich (MAL) I 2016 (plik: Ewaluacja MAL 2016 Porównanie 3 DS.pdf, rozmiar pliku: 790.5 KB)
 3. (plik: Ewaluacja MAL 2016 Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców.pdf, rozmiar pliku: 984.4 KB)
 4. (plik: Ewaluacja MAL 2016 Sami Sobie. Tarczyńska.pdf, rozmiar pliku: 1330.8 KB)
 5. (plik: Ewaluacja MAL 2016 3 pokoje z kuchnią.pdf, rozmiar pliku: 1317.7 KB)
 6. (plik: Ewaluacja Centrum Społecznego Paca lipiec 2015.pdf, rozmiar pliku: 581.7 KB)
 7. (plik: Ewaluacja Warsztatu Warszawskiego lipiec 2015.pdf, rozmiar pliku: 606.7 KB)
 8. (plik: GFIS_MODEL_-Dom-Sąsiedzki.pdf, rozmiar pliku: 742.6 KB)
 9. (plik: MAL Włochy podsumowanie konsultacji społecznych.pdf, rozmiar pliku: 6873.5 KB)
 10. (plik: MAL Włochy koncepcja architektoniczna po KS.pdf, rozmiar pliku: 13286.9 KB)
 11. (plik: Raport z konsultacji społecznych DK KADR 2016.pdf, rozmiar pliku: 907.9 KB)
 12. (plik: trzypokoje_raport_podsumowujacy.pdf, rozmiar pliku: 454.7 KB)
 13. (plik: Raport z konsultacji społecznych Kłobucka MAL.pdf, rozmiar pliku: 1625.1 KB)
 14. (plik: RAPORT_MAL_Żoliborz.pdf, rozmiar pliku: 38937.2 KB)
 15. (plik: Raport konsultacje Pokolenia.pdf, rozmiar pliku: 2686.8 KB)
 16. (plik: Koncepcja i wytyczne MAL Pokolenia.pdf, rozmiar pliku: 3204.7 KB)